BARNTANDVÅRD

BARNTANDVÅRD

Barnen behandlas kostnadsfritt hos oss till och med det år de fyller tjugotre. Det är värdefullt att barnen kommer till samma tandläkare. Bettet utvecklas snabbt, och det är viktigt att barnen verkligen undersöks av tandläkare varje år.
Det första besöket brukar äga rum vid två och ett halvt eller tre års ålder. Det är viktigt att man bara gör så mycket som barnet klarar av med lätthet, så att det besöket upplevs positivt. Man får pröva att sitta i stolen, gapa , bita ihop, räkna tänderna osv. Vi pratar också lite om matvanor och tandborstning. Oavsett hur mycket barnet har klarat av, blir besöket nästa år lättare, och man har lagt en grund för att sköta tänderna och komma på regelbundna kontroller.
När barnet kommer i växelbettet, är det ofta värdefullt med extra fluorbehandling av de nya permanenta tänderna.
Behövs tandreglering, har vi skickliga specialister som vi kan remittera till.

Friska starka vackra tänder hela livet

Vårt telefonnummer är tel 08-611 11 08

Våra öppettider är måndag till fredag 8:00 till 17:00.

mobil 070-586 58 83

Norrlandsgatan 18

111 43 Stockholm