ILNINGAR

Behandling av ilningar

Ilningarna orsakas oftast av att tandroten blottas. Små kanaler in till pulpan friläggs och tandens nerver reagerar med smärta oavsett om den utsätts för kyla, värme, sött eller surt. Vi behandlar då tänderna med ett skyddande lack och patienten följer upp hemma med en speciell tandkräm.
Ilningar kan också orsakas av sprickor i tänder och fyllningar, eller av ogynnsam belastning av tänderna. Även felaktig borstteknik och tandlossning kan ge sådana symtom. Vi gör en noggrann undersökning, och behandlar efter orsak.

Louise Myrén

Friska starka vackra tänder hela livet

Vårt telefonnummer är tel 08-611 11 08

Våra öppettider är måndag till fredag 8:00 till 17:00.

mobil 070-586 58 83

Norrlandsgatan 18

111 43 Stockholm