Priser

Tandvård är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.
Är du mellan 24 och 30 år har du ett tandvårdsstöd på 600kr per år.
Från och med det år du fyller trettio år till och med det år du fyller 64 år är tandvårdsstödet 300 kr per år.
Därefter är tandvårdsstödet 600 kr per år. Du kan också få ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, på 600 kr per halvår om du har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning.
En undersökning kostar 1100 kr . Tandvårdsbidraget och STB räknas av från den summan.

Friska starka vackra tänder hela livet

Vårt telefonnummer är tel 08-611 11 08

Våra öppettider är måndag till fredag 8:00 till 17:00.

mobil 070-586 58 83

Norrlandsgatan 18

111 43 Stockholm